Het ontstaan van S.A.M. Schagen B.V.

De onderneming van S.A.M. Schagen B.V. is oorspronkelijk door Sam Schagen in de jaren '60 gestart onder de naam loonbedrijf S.J.Schagen. Destijds had Sam een veehouderij, waarin hij een paar koeien melkte en een berenhouderij had. Aangezien Sam een eigen cirkelmaaier bezat, werd hij op een gegeven moment gevraagd om bij andere veehouders te komen maaien. In de loop der tijd dienden zich steeds meer veehouders aan en werd Sam om meerdere diensten gevraagd. Daardoor kwam er een opraapwagen bij om het gras in te kuilen. Nadat het gras eerst nog in hoge grassilo's werd gedaan, werden hiervoor later rijkuilen gecreëerd. Zo breidde de loonwerkzaamheden zich gestaag uit en kreeg Sam meer werk naar zich toe.

Duurzaamheid

Bij de meeste van onze activiteiten maken we gebruik van natuurlijke energiebronnen. Daarbij komen ook producten zoals CO2-gas vrij. Wij willen bewust zijn van onze CO2-duurzaamheid en willen deze ook verbeteren. Onze inspanningen op dit gebied hebben wij daarom laten controleren op basis van de CO2-Prestatieladder, wat geresulteerd heeft in een certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

 

De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

 

Nieuws

Schouwwerk HHNK 2013-2015

Maai- en schouwwerk HHNK 2013-2015

 

Door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voor de periode 2013-2015 het maai- en schouwwerk gegund aan S.A.M. Schagen B.V. in combinatie met Loonbedrijf C. Wit en Zoon B.V. Hiervoor zal circa 800 kilometer watergang per jaar worden geschouwd in een werkgebied dat zich uitstrekt van Oudendijk tot Niedorp en van Ursem tot Hauwert.

Pagina's