Nieuws

Maai- en schouwwerk HHNK 2013-2015Schouwwerk HHNK 2013-2015

Maai- en schouwwerk HHNK 2013-2015

 

Door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voor de periode 2013-2015 het maai- en schouwwerk gegund aan S.A.M. Schagen B.V. in combinatie met Loonbedrijf C. Wit en Zoon B.V. Hiervoor zal circa 800 kilometer watergang per jaar worden geschouwd in een werkgebied dat zich uitstrekt van Oudendijk tot Niedorp en van Ursem tot Hauwert.
 

 

Certificering voor de CO2-prestatieladder

 

S.A.M. Schagen B.V. is bezig om zich te certificeren voor de CO2-Prestatieladder.

Dit is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

 

Doormiddel van tredes/niveaus, geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. S.A.M. Schagen B.V. verwacht binnenkort te worden gecertificeerd voor trede 3.

 

 

HoogwerkerHoogwerker

 

Wilt u (hoge) bomen snoeien? Wij beschikken over een hoogwerker om u daarbij te helpen. U kunt deze ook bij ons huren.